In gebruik

In gebruik Bronnen Informatie Contact Bedrijfsactiviteit OpenNet is de Communicatie Operator (CO). Drie groepen bedrijfsactiviteiten zijn samengebracht en verzorgen de…

Bedrijfsactiviteit

OpenNet is de Communicatie Operator (CO). Drie groepen bedrijfsactiviteiten zijn samengebracht en verzorgen de volledige exploitatie namens een netwerkeigenaar:

  • De Marktcommunicator
  • De Leverstraat
  • De Operator

De CO regelt de mutaties en verwerkt deze naar levering op de aansluitingen, onderhoudt en breidt het dienstenaanbod uit (in de dienstencatalogus) en contracteert een groeiend aantal dienstenaanbieders en netwerkeigenaren.

Als kernactiviteiten verzorgt de CO het transport en distributie van de diensten van de dienstenleveranciers. Uitvoering vindt plaats op basis van transparante contracten met netwerkeigenaren en dienstenleveranciers.

Soorten en herkomst

Het fundament wordt gevormd door de jarenlange ervaringen en ontwikkelingen in Zweden. Op dat fundament bouwen wij voort en inmiddels bezitten we een schat aan informatie.

We hebben informatie voor de verschillende belanghebbenden in verschillende onderwerpen in tal van documenten, presentaties, workshops, middellen et cetera.
Veelal is een eerste gesprek de aanleiding om gericht die informatie aan te reiken die relevant voor u is.

Doordat we een andere aanpak hebben voor breedbandonsluiting weten we uit ervaring dat zo maar informatie toezenden geen volledig beeld zal geven en vaak leidt tot meer vragen.

In aanvang sturen we dan ook aan op een aantal workshops. In die workshops informeren we een zo breed mogelijk relevante groep. Daarmee wordt een gemeenschappelijk informatiebasis geschapen en is een goed startpunt om breedbandontwikkeling gericht aan te pakken.

De bestudeerde onderbouwing van OpenNet is oorspronkelijk gebaseerd op “Homes with tails” in het begin van 2000 als wetenschappelijke studie in de glasvezelmarkt. Daarop volgend onderzoeken we consequent de markt en technologie internationaal. We ontwikkelen voorzieningen aansluitend daarop.

We zijn bekend met tal van calculatie- en rekenmodellen, organisatievormen met een accent op coöperatievorming en businessmodellen met het accent op revenu sharing. Zo heeft o.a. de TU Delft voor ons onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van coöperatievorming en heeft de RUG een rapport gemaakt over de dekking van telecom in de verschillende gebiedssoorten. Met partners zijn haalbare oplossingen voorhanden.

Op de OpenNet wijze ontstaat duidelijkheid en transparantie voor u, en met ons, in samenhang met de juiste aspecten.

Informatie

Op deze OpenNet website geven we aanknopingspunten en informatie over de vaak ondoorzichtige wereld van telecommunicatie. Breedband is een materiegebied met veel aspecten en invalshoeken. Als bedrijf presenteren we ons als OpenNet. Met de bedrijfsnaam proberen te attenderen op een alternatief; een andere marktorderning en een telecommunicatie infrastructuur waar andere afspraken gelden.

OpenNet is de praktische uitwerking van een aanpak om te komen tot breedband voor iedereen. Het sluit daarmee het best aan op de ambities gesteld in de EU breedbandagenda.

Via de algemene presentatie en workshops worden uiteindelijk een aantal beproefde “tracks” ingezet die leiden tot realisatie, een project. De opvolgende exploitatie wordt volledig door ons verzorgd.

Contact

OpenNet Nederland
Einsteinstraat 14D
1821 BZ Alkmaar
Tel. 072 502 41 50


Contactpersoon

Menno Wiersma
mail: m.wiersma@openneteurope.eu