Initiatief

Initiatief Benaderingswijze Stapsgewijs In gesprek komen Projectplan als start In het projectplan wordt een zogenaamd vlekkenplan opgenomen waarin de fasering…

Projectplan als start

In het projectplan wordt een zogenaamd vlekkenplan opgenomen waarin de fasering van de aanleg van de breedbandinfrastructuur wordt vastgelegd. Naast lokale voorkeuren, zal ook gekeken worden hoe optimale bouwefficiëncy bereikt kan worden tegen zo min mogelijk overlast voor de inwoners van het gebied.

Tevens wordt vanuit de marketingprojectie bekeken waar samenhang is in het gebruik van het nieuwe breedbandnetwerk en waar bijvoorbeeld de hoogste acceptatie ligt voor het netwerk. De gebiedsontwikkeling wordt marketingtechnisch volledig ondersteund met een methode van aanpak, website en –portalen.

De technische uitrol is gebaseerd op jarenlange ervaring evenals de exploitatie van het netwerk. Internationaal worden met deze voorzieningen reeds honderduizenden mensen bediend.

Gefaseerde projectbenadering

 

 • 1. Projecteringen
 • 2. Designs, functionele ontwerpen
 • 3. Technische ontwerpen en uitrolplannen
 • 4. LAB opstelling en integratietesten op alle lagen
 • 5. Planning en construeren op locatie en websites
 • 6. Communicatie naar burgers inclusief marketingcampagnes
 • 7. Uitrol en oplevering
 • 8. Poorten actief en in beheer NOC
 • 9. Service catalogus gevuld
 • 10. Openstellen voor gebruik aan publiek per uitontwikkeld segment

Alle stappen worden ondergebracht in een gedocumenteerd projectplan met een GANTT chart en worden voorzien van een tijdslijn en oplevermomenten die afgestemd zijn met de diverse belanghebbenden.

Het complete plan is reeds vele malen met succes toegepast. De methode is gestoeld op een combinatie van PRINCE2™ en bouw- en planmethoden die gecertificeerd zijn om uiteindelijk ook tot gecertificeerde opleveringen te komen.

Het gehele traject kan ondersteund worden met templates en voorbereide zaken zoals:

 • Strategie en Marketing workshops en een marktbewerkingsconcept
 • Een grafisch startpakket en template brochures en presentaties
 • Campagne materiaal
 • DVD/Film promotie
 • Operationeel plan en planning
 • Billboard en exterieur reclame
 • Etc.

De eerste stap

In de eerste fase van het project worden tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten de uitgangspunten omgezet in een globale projectie inzake de functionele ontwerpen en aanpak ten aanzien van:

 • Passief netwerk
 • Actief Netwerk
 • Marketing

Voor een te ontsluiten gebied worden lig- en aanlegkaarten op basis van lokale ‘opnames’ uitgetekend en wordt een begroting voor de aanleg van een OpenNetwerk gemaakt. De benodigde materialen en de naamgeving van lijnen worden globaal ingevuld. Ook de opstelpunten en het soort netwerk dat met wenst worden in deze fase bepaald. Vaak vormen de omvang en de mogelijkheden van het civiel technisch werk een belangrijk punt. Uit ervaring is gebleken dat de aanlegprijs marktconform per aanleg meter kan geschieden, wat leidt tot een acceptabele gemiddelde prijs per bebouwd object. Deze prijs stelt de uitvoerder in staat goed werk te leveren, de juiste aanlegnauwkeurigheid te bereiken en een informatiecollectie op te bouwen op basis waarvan levering betrouwbaar kan plaatsvinden.

Het passieve netwerk behoort tot de netwerkeigenaar. De financiering ligt te aller tijden bij de netwerkeigenaar.

Het ontwikkelen van de actieve laag, de gebiedsontwikkeling, de marketing en de exploitatie kunnen in handen gegeven worden van OpenNet. Het OpenNet dekt veel aspecten af.

Draagvlak

Een goed beeld schetsen van de mogelijkheden van OpenNet staat voorop. Daarom leggen wij u graag uit wat het verschil is tussen OpenNet en bestaande netwerken en in welke zaken we een rol van betekenis kunnen spelen. In een eerste gesprek geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze opvattingen. Na dit gesprek heeft u in elk geval voldoende inzichten om de complexiteit van de materie enigszins te overzien en kunt u ook andere aanbiedingen op hun meritus beoordelen.

U kunt ons rechstreeks benaderen of via onze partners. Onze partners leggen u graag in detail uit hoe we u kunnen ondersteunen. We streven naar het organiseren van een aantal workshops met in voldoende mate georganiseerd lokaal initiatief dat draagvlak heeft in de lokale gemeenschap. Het is goed mogelijk dat uw gemeente of wooncorporatie initiatief neemt of uw initiatief zal ondersteunen. Kortom, draagvlak en voldoende representanten van de lokale belangen zijn randvoorwaarden om aan de slag te kunnen gaan.