Nederland volgt

Voor wie is OpenNet? Voor leveranciers (netwerkeigenaren, service providers). Leveranciers kunnen rekenen op meer aansluitingen en lagere exploitatiekosten. Voor eindgebruikers.…

Voor wie is OpenNet?

  • Voor leveranciers (netwerkeigenaren, service providers). Leveranciers kunnen rekenen op meer aansluitingen en lagere exploitatiekosten.
  • Voor eindgebruikers. Klanten kunnen rekenen op meer verschillende telecommunicatiediensten van een betere kwaliteit tegen lagere kosten.

Een breedband ontwikkeling leidt tegenwoordig tot de uitrol van glas (fiber) netwerken op termijn maar start bij het neutraal in beheer en exploitatie brengen van het net: netneutraliteit. Het net zal in den beginne overigens uit verschillende technische infrastructuren kunnen bestaan zoals Coax en DSL. De financieringsmogelijkheden bepalen uiteindelijk het tempo om over te gaan op breedband over glas.

In in een fiber/glas netwerk dalen de kosten voor transport en distributie bij toename van het aantal diensten. Anders te dure diensten worden nu toegankelijk voor collectief gebruik.

Een open neutraal breedbandnetwerk houdt ons inziens in:

  • Keuzevrijheid voor de consument en bedrijf
  • Veelvoud en talrijk aanbod aan diensten met lage toetredingsdrempel voor aanbieders
  • Infrastructuur gescheiden van de diensten. (volgt daarmee de breedband agenda Europa 2020)
  • Een duidelijke transparante markt
  • On-net concurrentie en lage omstelkosten
  • Duurzaam breedband met lage distributiekosten

OpenNet is er voor iedereen die een belang heeft bij een open telecommunicatie breedbandnetwerk.
Het start met elkaar versterken in een initiatief.