Ontwikkeling

Workshops Werkconcept Planvorming Uitvoering Inzicht geven In de markt is er een groot – veelal ondoorzichtig – aanbod van open…

Inzicht geven

In de markt is er een groot – veelal ondoorzichtig – aanbod van open netwerken. Dat daarbij uiteindelijk vaak sprake is van lock-out situaties is niet altijd direct duidelijk. OpenNet wordt vaak vergeleken met andere initiatieven op het gebied van open netten. Daarom besteden we veel aandacht aan het duidelijk maken van het verschil. Bij voorkeur in workshopvorm.

OpenNet verzorgt de volgende workshops:
1. workshop Strategie
2. workshop Gebiedsonwikkeling
3. workshop Marketing

Focus en resultaat

Doordat we bij OpenNet denken en redeneren vanuit het gezamenlijk belang, zijn de gesprekken die wij voeren met belanghebbenden wezenlijk anders dan bij andere aanbieders van breedbandnetwerken. Door ons belang helder te hebben en de marktneutrale rol van OpenNet, worden wij door betrokken partijen als een kwalitatief hoogwaardig alternatief ervaren. We houden focus en gebruiken die zaken die nu reeds werken. We maken gebruik van bestaande voorzieningen zodat de aanloopkosten laag zijn en er vanaf de start sprake is van een verantwoorde exploitatie.

Nadat we alle betrokkenen op een gelijk informatieniveau gebracht hebben, bouwen we eenvoudig een modelomgeving op. In gezamenlijk overleg en uitvoering komen we tot een eerste opzet; het prototype. Alle prototypen kunnen door OpenNet in samenwerking met u tot een passende breedbandvoorziening met een eigen ‘couleur locale’ worden gecomponeerd. Zowel de technische aspecten als de gereedschappen waarmee u zelf uw OpenNetwerk ‘op koers’ kunt houden, kunt u zelf ervaren in onze lab-opstellingen.

Als vervolg op de workshops, realiseren we uw OpenNet in ons lab in Harderwijk. Samen bouwen we het netwerk en de aanpalende voorzieningen op. U krijgt een goed inzicht in de mogelijkheden en voor u relevante overwegingen.

We nodigen u van harte uit om Opennet zélf te ervaren.

De tracks

De trajecten of ‘tracks’ die parallel opgestart worden zijn:

Markt start

  • Inspiratie
  • Strategie
  • Communicatie
  • Coöperatie
  • Draagvlakmeting

Technologie start

  • Specificaties
  • Designs en de alternatieven
  • Prototype opzetten
  • Projectplanning

Co-productie

Na de start, is het ons gezamenlijk belang om het OpenNet tot een succes te maken. Ons businessmodel, revenue sharing, leidt ertoe dat de opbrengsten voor ons pas starten als er netwerkaansluitingen in gebruik zijn. De investeringen dienen gelijk te zijn voor betrokken partijen. OpenNet mobiliseert mensen, kennis en middelen volgens een beproefde aanpak in samenwerking met lokale initiatieven. De inspanningen van de betrokken initiatieven zijn dan ook essentieel voor het welslagen van het OpenNet.