Zorginstellingen

Zorginstellingen Veiligheid en kwaliteit van leven Zorg op afstand Kiezen en direct ontvangen Stelt u zich eens voor … Dat…

Stelt u zich eens voor …

Dat u als zorginstelling uw bewoners innovatieve zorgoplossingen kunt bieden waarmee de kwaliteit van leven van niet zelfredzame bewoners toeneemt en de inzet van medewerkers efficiënter wordt. Denk aan domotica toepassingen als cameratoezicht, bewegingsdetectie, draadloze alarmering en dwaaldetectie. OpenNet maakt dit mogelijk. Want OpenNet haalt méér uit telecommunicatie.

Bij OpenNet vinden we dat u recht heeft op innovatieve telecomdiensten van de hoogste kwaliteit, tegen de voordeligste tarieven. OpenNet is een voorvechter van het idee dat u zich weer vrij kunt bewegen in Telecomland. Bij OpenNet zit u dan ook minder vast aan een te duur contract of een contract dat niet meer bij uw wensen past. Om dit te bereiken maken wij heldere afspraken met providers en netwerkbeheerders. Zodat ú toegang heeft tot de beste breedband- en telecommunicatiediensten tegen de scherpste prijzen.

Veiligheid en kwaliteit van leven

Zorginstellingen werken veelal samen binnen een geografisch gebied. Op verschillende locaties binnen een gemeente of regio worden tal van vormen van zorg, herstel en verzorging geleverd aan bewoners in die regio. Zorg is veel omvattend en tal van deskundigen, organisaties en bedrijven zijn betrokken bij het dagelijks leveren van diensten, inzet en middelen.

Zorgcentra maken intensief gebruik van communicatie- en informatievoorzieningen. Omdat het in de zorg bij uitstek gaat om gezondheid en persoonlijke veiligheid van cliënten, moeten deze communicatienetwerken absoluut betrouwbaar zijn. Dit vraagt om een netwerkinfrastructuur die verder gaat dan het ‘in huis’ ICT- netwerk plus een externe verbinding van één telecommunicatiebedrijf met publieke netwerken.

Het vereist een optimale beheersing van het netwerk en een eenvoudige toegang. ICT-netwerken en het beheer hiervan zijn hier vaak niet op berekend. Publieke netwerken geven geen garanties op additionele eisen die gesteld worden aan diensten van zorginstellingen waar de kwaliteit van leven een rol speelt.

OpenNet kan een verbetering brengen.

Zorg op afstand

In een tijd waarin de druk op mens en organisatie in de zorg toeneemt, worden oplossingen gezocht in technologie. Steeds vaker wordt domotica ingezet om mensen zorg op afstand te kunnen bieden. Veel mensen met een zorgbehoefte kunnen hierdoor langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Met OpenNet wordt het mogelijk om bestaande ICT-netwerken om te bouwen tot een breedbandvoorziening waarop alle gangbare telecommunicatiediensten zoals Internet, TV en telefonie aanwezig zijn. Via tal van aanbieders. Ook wordt het mogelijk aanvullende diensten zonder connectieproblemen beschikbaar te maken. Het netwerk wordt een multifunctioneel hulpmiddel voor iedereen.

OpenNet voorziet in een integrale distributie en transportvoorziening waarbij de gehele transportroute wordt gecontroleerd en waarbij aansluitvoorwaarden gelden die voor iedere aanbieder gelijk zijn. Dit ontlokt concurrentie op dienstenaanbod en geeft de afnemer invloed op de kwaliteit van de geleverde dienst. De zorgvrager en zorgbieder kunnen over en weer service en verlangde kwaliteit op elkaar afstemmen.

Kiezen en direct diensten ontvangen

OpenNet biedt interactieve websites waarbij vraag en aanbod direct aan elkaar gekoppeld kunnen worden en directe levering kan plaatsvinden via OpenNet. OpenNet is aldus een recept om bij uitstek bestaande ICT-netwerken op bijvoorbeeld zorgterreinen anders in te zetten of op nieuwe netwerken aan te sluiten. Patiënten, cliënten, bewoners en medewerkers in zorginstellingen krijgen toegang tot een breedbandvoorziening die efficiëntie, eenvoud in gebruik en betrouwbaarheid biedt.